Filformat

Filformat

ilformat, hur och varför

Några vanliga filformat för bilder

Det finns en oerhörd mängd filformat när det gäller bilder. Det vi kommer att ta upp och använda oss av på den här kursen är en del av de vanligaste som PSP använder för att lagra bilder på PC och för internet.
I PSP kan du spara bilder i nästan alla filformat via dialogen för spara som du återfinner under Arkivmenyn. Antingen via Spara (CRTL och s) eller Spara som (SHIFT + CTRL och s). Är det första gången bilden sparas får du upp samma frågedialog. Du kan även spara JPEG, GIF och PNG via Spara som men till de filformaten bör du använda Exporteraistället (ALT+SHIFT+CTRL och w) då det alternativet öppnar en egen dialog för exportformaten och ger mycket större möjligheter och dessutom låter dig se hur kompressionen påverkar bilden.

Att ADOBE valt att skilja på vanligt sparande och export gör det lättare för dig att skilja på olika skeenden i bildens liv. Under tiden du arbetar med bilden sparar du med självklarhet i PSD eller TIFF beroende på personliga preferenser eller vilka program du använder förutom PSP. Sedan är det dags att publicera för webben och då är det exportfunktionen som gäller.

Som alltid bör du prova igenom de olika möjligheter som står till buds så att du har ett hum om hur det fungerar. Du kan när som helst gå till https://helpx.adobe.com/se/photoshop/tutorials.html ADOBE har massor av information, tips och kunskaper helt gratis.

När bilden tas – Kameraformaten

Olika kameror har sina egna RAW-format. Vi kommer inte att diskutera dem här. Det enda du behöver veta är att både Photoshop och Lightroom hela tiden utvecklas så att de nya kameror som kommer blir kompatibla med programmen. Självklart bör du använda RAW-format när du fotograferar eftersom du får större dynamiskt omfång och dessutom får möjligheten att själv välja hur din bild ska se ut.

NEF – Nikon Electronic Format

DPP – Canon Digital Photo Professional

ARW/SR2/SRF Sony RAW

Under arbetets gång

PSD, PSB och RAW
PhotoShop Document / PhotoShop Big / Photoshop RAW

En PSD-fil lagrar en bild med stöd för de flesta avbildningsalternativen som finns i Photoshop och är därmed överlägset andra filformat (t ex .JPG eller .GIF) som bara lagrar själva bilden. En PSD-fil kan ha har en maximal höjd och bredd på 30 000 pixlar och den måste vara kortare än två gigabyte. Det innebär att stora bilder med många lager kan komma över den gränsen. Då kan du behöva ett filformat som ger tillåtelse att lagra större filer. Som t.ex. PSB-

Photoshop-filer med filtillägget .PSB  utökar PSD-filformatet, ökar maximal höjd och bredd till 300.000 pixlar och längdgränsen till cirka 4 exabytes – väldigt stort alltså.

Både PSD- och PSB-format är dokumenterade bildformat. Skillnaden är att för att kunna använda PSB måste du aktivera möjligheten i programmets inställningar.

På grund av Photoshops popularitet används PSD-filer i stor utsträckning och stöds till viss del av de många konkurrerande program. .PSD-filformatet kan exporteras till och från Adobes andra appar som Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro och After Effects och Lightroom

Du kan även spara bilder som Photoshop RAW men det formatet är inte kompatibelt med till exempel Lightroom.

TIFF/EPS
Tagged Image File Format/Encapsulated PostScript

Tiff filer är väl egentligen att betrakta som branch standard. I princip alla program kan läsa filen och är du på väg till tryckeriet är det god chans att det är TIFF filer du bär på i USB-minnet. När du sparar i TIFF får du frågan om du vill använda kompression, se då till att du väljer LZH eller ZIP som är den oförstörande kompression. Därmed förändras inte bilden när du sparar den, vilket är fallet om du använder jpg som kompressionsformat..

Det som framförallt skiljer EPS från TIFF är att varje EPS-fil bara innehåller en enda sida och att denna sida måste deklarera en ruta som begränsar bilden i storlek. Dessutom kan du i en EPS använda urklippsbanor för att definiera objekt. Till exempel en cirkel som därmed blir mer perfekt än om du skickat den till tryckeriet som ett raster. Idag är dock bilderna så högupplösta att den fördelen EPS tidigare haft har börjat tappat sin särställning.

DNG
Digitalt NeGativ.

När bilden fångas i digitalkameran är det i så kallat raw-format; precis som ljuset släpptes in och helt obearbetad. Det innebär att allt som träffar sensorn i det ögonblick bilden tas är med. Väljer du att låta kameran fotografera i t.ex .jpg sker en tolkning av hur kameran tror att du vill att bilden ska se ut beroende på de inställningar du gjort eller efter bildprocessorns inbyggda regler. Man kan jämföra det här med den analoga tiden när många valde att själva framkalla sina filmer istället för att skicka iväg dem till ett labb som skulle framkalla negativet och därifrån printa bilder. Det blev aldrig precis som man tänkt.
Om du väljer att fotografera i din kameras RAW-format är det ganska troligt att du väljer att göra om bilderna till DNG när du tar in dem i Lightroom

När bilden är klar

GIF – Graphics Interchange Format

GIF var länge ett populärt bildformat till webben, typ på stenåldern. Man kan fortfarande använda GIF på webben, men då till tecknad grafik som loggor. GIF-bilder kan innehålla genomskinlighet vilket gör det lämpligt till objekt som inte är rektangulära fotografier. Du kan också spara en del animeringar som GIF-bilder i Photoshop.

Den stora nackdelen med GIF-formatet är att det bara kan innehålla 256 färger. Det gör att det inte är så lämpligt till fotografier som kan innehålla miljoner färger. Men till logotyper och andra grafiska objekt med få färger fungerar GIF fortfarande.

JPEG  – Joint Photographic Experts Group

JPEG eller JPG som det också ibland skrivs som är det absolut populäraste filformatet för fotografier. Anledningen till det är att JPEG kan sparas både högupplöst för tryck och lågupplöst för webb. Den största fördelen med JPEG är att filstorlekarna blir väldigt små utan att förstöra den synliga bildkvaliteten.

Titta på ögonen. Till vänster är det TIFF och till höger är det JPEG. Notera skadorna från kompressionen

Den största fördelen med JPEG-formatet är också den största nackdelen. När du sparar en bild som JPEG kommer det att kastas bort en del information ur bilden för att göra filstorleken så lite som möjligt. De första gångerna du sparar en bild som JPEG kommer bara bildinformation som inte vi kan se med våra ögon att kastas bort. Men sparar du om en bild för många gånger som JPEG finns det till slut ingen osynlig information att kasta bort och då kommer även bildinformation som påverkar bildens kvalitet att raderas.

Så även om du rekommenderas att spara dina bilder som JPEG, både för tryck och webb, ska du tänka på att inte spara om JPEG-filer för många gånger. I alla fall inte om bildens kvalitet betyder något för dig. Använd PSD eller TIFF fram till den sista gången bilden sparas.

Det finns några fler nackdelar med JPEG. En är att om du har en Photoshop-fil med massor av lager så slås alla de lagren ihop till ett enda lager om du sparar din bild som JPEG. Därför är JPEG ett utmärkt format när du arbetat klart med din bild, men inte om du tänkt fortsätta redigera en bild med flera lager. En annan nackdel med JPEG är att JPEG-filer inte kan innehålla genomskinlighet.

Ibland ser man att JPEG också stavas JPG. Det är en rest från att Windows tidigare bara kunde skriva filformaten med tre tecken. Det är precis samma filformat.

PNG
Portable Network Graphics

PNG är ett filformat för bl.a webb och bildskärm. Det finns i två versioner, PNG-8 och PNG-24, men när vi talar om PNG i allmänhet menar vi normalt sett PNG-24. Filformatet är särskilt bra för bilder som innehåller genomskinlighet. Idag använder man oftas PNG istället för GIF. PNG kan inte bara innehålla genomskinlighet utan genomskinlighet kan visas i 256 olika nivåer. Det gör PNG lämpligt till genomskinliga objekt som innehåller skuggor och annan halv-genomskinlighet. PNG använder en förlustfri komprimering vilket gör att du kan öppna och spara om en PNG-fil utan kvalitetsförlust.

En nackdel med PNG-formatet är att filstorlekarna för fotografier blir betydligt större än JPEG-filer. Om du använder PNG istället för JPEG på webben kommer sidorna att ladda in långsammare. Därför använder jag alltid JPEG till fotografier och PNG till andra typer av bilder som loggor och annan ritad grafik.

Lämna ett svar