Öppet brev till SVT

Öppet brev till SVT

Metan är förvisso en växthusgas. Men, det som inte framgår är att metanet är bundet i ett kretslopp där det på sju år är tillbaka som gräs igen, redo för nästa kossa. Därmed kan vi konstatera att de svenska kornas klimatpåverkan på planetens uppvärmning minskat med ungefär hälften sedan början av 1900 talet. På den tiden fanns dubbelt så många kor i Sverige som det gör idag.

Utsläppen från kolväten däremot försvinner inte. Varje droppe olja som pumpas upp och omvandlas till rörelseenergi och utsläpp ökar uppvärmningen. Det är kol som förut varit bundet i olja men som nu släpps ut i full frihet. Enda sättet att binda det igen är att plantera fler träd.

Inte heller tas det upp vilken positiv effekt kor har på landskapet. Våra inhemska kossor betar sly och ser till att vår nationella skatt av åker och äng hålls öppen. Kycklingarnas påverkan härvid kan sägas vara helt obefintlig.

Det rent etiska i att hålla kycklingar i industriliknande förhållanden under deras korta liv innan de föses in i burar transporteras till slakteriet och slutligen hängs upp och ner på ett löpande band kan väl också vara en aspekt. Under 2017 fick  över 90 miljoner kycklingar sätta livet till. Jämför man det med de ca 5000 kor som slaktats. Kor som fått leva i flera år, gå ute och beta, varit omhändertagna på individnivå.

Lägg sedan därtill att där det är betydligt stramare regler för slakten av kor. Plötsligt ser det inte alls ut som om kyckling är det bästa alternativet på tallriken. (Antalet grisar till slakt var samma år 50.000 och antalet får 10.000)