Yttrandefriheten…

Yttrandefriheten…

Det råder mycket förvirring kring yttrandefriheten. De som är snabbast på att skrika efter yttrandefrihet är nazister. De är ruggigt bra på att kräva sin rätt att få sprida hat och de brukar då hänvisa till denna frihet. Men hur ligger det egentligen till? Måste du låta nazisterna smutsa ner ditt flöde, ditt forum eller din hemsida? Nej!

1 Yttrandefriheten innebär att STATEN inte får hindra en medborgare från att yttra en åsikt. Den reglerar bara ett förhållande mellan staten och dess medborgare. Det är en negativ frihet – staten får inte hindra dig från att uttala dig – så länge du gör det inom begränsningarna i yttrandefriheten.

2. Yttrandefrihet innebär inte att alla måste få komma till tals.

3. Ingen har heller rätt att få en speciell plattform där de kan yttra sig.

4. Som medborgare i staten har du inte någon skyldighet att bereda någon plats där de kan yttra sig.

5. Om du har en plattform för publicering och tillåter vissa uttryck där så är ansvaret ditt. Du kan inte gömma dig bakom yttrandefriheten.

6. Om du anser att någon borde få tillträde till en viss plattform för yttrande har det inte något med yttrandefrihet att göra.

7. Den frihet som nämns i punkt 1 är inte oinskränkt och har aldrig varit det, i Sverige eller någon annanstans. Både svenske lag och Europakonventionen anger en rad skäl till begränsad yttrandefrihet exempelvis: olaga hot, förtal, spioneri, upphovsrätt, sexualbrott, uppvigling och hets mot folkgrupp

8. Som medborgare kan du inte dömas för att du gjort din stämma hörd. Däremot kan du dömas för att du brutit mot inskränkningarna i yttrandefriheten.

Det här innebär alltså att ingen kan kräva av dig att få uttala sig på din sida, i din grupp eller i din tidning. Du ansvarar för det som sprids i ditt namn. Därmed har du även rätten att välja vad du vill ska spridas.

Lämna ett svar