Experterna…

Experterna…

Lite kortfattad information om hur vårt land styrs.

Källa: Karin Widerberg rättsociolog.

Det finns många vinklar och åsikter om vad som är sant eller inte och otroligt många självutnämnda experter. En del av dessa tycker vi borde stängt ner mer och t.o.m. att vi borde tagit efter de som införde utegångsförbud. Men den svenska grundlagen ger endast regeringen möjlighet att besluta om utegångsförbud i krigstid. Andra länder kan göra det när de vill, även i fredstid, men så fungerar det inte i Sverige.

Så finns det de som tycker att statsministern borde styra myndigheterna. Så fungerar det exempelvis i Danmark eftersom ministern där är chef över myndigheten. I Sverige är det förbjudet. Brottet kallas ministerstyre. I Sverige styr regeringen myndigheten genom ett allmänt hållet regleringsbrev och tilldelar medel till verksamheten. Sedan styr myndighetens expertkunskap sin verksamhet. Det är så svensk statlig verksamhet och svensk statlig förvaltning legalt är konstruerad. Personligen känns det tryggare med någon som är utbildad till tjänsten än någon som kanske bara är bra på politik.

Dessutom har vi i vårt vackra land regionalt och kommunalt självstyre. All sjukvård i Sverige leds av regioner, kommuner och i vissa fall privata entreprenörer. Dessa styrs av de politiker som röstades fram i kommun och regionvalen. De tar gärna emot pengar från staten men vill, och ska inte detaljstyras.  I en del andra länder styr regeringen över regioner och kommuner på ett mer direkt sätt.

Regeringen kan alltså inte tvinga regionerna att testa alla invånare utan bara ge dem resurser och medel för det. Så fungerar svensk demokrati och förvaltning – något som alla politiker självklart känner till – men den politiska debatten blir ibland konstig. Det är nästan som om en del politiker inte hade kunskap om hur Sverige förvaltas.

Specialisten på kluven tunga.. EBT

Jag tycker för min del att det blir extra konstigt när en politiker som utan tvivel vet hur svensk förvaltning fungerar och som vet vilka partier som styr i region och kommun, sätter igång att kritisera andra partier för hur t egna partiet styrt i en viss kommun. Se på exempelvis Ebba Bush Thor. Hon är naturligtvis helt medveten om att hennes eget parti är med och styr i region Stockholm. Trots det anklagar hon Socialdemokraterna för att de inte gör tillräckligt i regionen. Det är på nåt sätt som att hon ljuger två gånger i samma mening. Snacka om kluven tunga.