Svar till insändare av von Oben i VT 2022-05-09

Svar till insändare av von Oben i VT 2022-05-09

E.B von Oben skriver i sin insändare: ”Stor okunskap kring olika energislag ” utan att inse att det är sig själv hen recenserar. Kort sagt E.O. orerar om okunskap men faller själv i samma fack.

1. Kärnkraft har inte någon plats i framtiden därför att så få klarar att bygga nya kärnkraftverk så billigt att de går att tjäna pengar på. Anna Borg, VD för Vattenfall skriver i en debattartikel. “Ny kärnkraft är osannolik under de närmaste 10-15 åren. Det tar lång tid att få ett nytt storskaligt kärnkraftverk på plats. Dessutom är dagens tillgängliga teknik dyrare att bygga än alternativen” (Källa: https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/vattenfall-satt-fart-pa-vindkraftsbyggandet)

2. Green steel. E.O tycks som många andra, lida av vanföreställningen att tro på att det finns alternativ till en grön omställning. Det gör det inte. Riksdagen (ja, en majoritet av de som sitter där alltså) har fattat beslut om noll-utsläpp till år 2045. Det innebär att den som tänkt sig att sälja något producerat i vårt land, utan utsläpp av koldioxid, måste göra en omställning. Och den som vill göra det måste nog börja ställa om nu, för år 2045 är det inte dags att börja forska och göra experiment. Självklart kan det kännas stärkande för det egna jaget att försöka dra löje över de som vill överleva som företag, men något särdeles starkt argument är det inte. Sen åker ju inte alla omkring i Tessla, det finns mängder av bilmodeller att välja mellan. Och de flesta tillverkare hävdar att byta hela bilbatterier är något som sker ytterligt sällan. Det är betydligt mer kostnadseffektivt att byta enskilda celler. Med 8 års batterigaranti (eller 16000 mil) beroende på vilket som kommer först, hinner nog batterierna utvecklas en del.

3. Vätgas då. Nu ger sig E.O ut i svävande beskrivningar där kunskap bevisligen saknas. Vätgas är inte explosivt i sig självt. Det kräver en inblandning av syre i förhållandet 2:1 alltså två delar väte och en del syre. Eller om vi använder luft istället 2:5 eftersom luft innehåller 1/5 syre. Hindenburg innehöll 100% vätgas. Experiment har visat att det inte bara kan ha varit en vätgasbrand utan att något ytterligare måste till. Hindenburg var målad med en färg innehållande järnoxid och en färg som innehöll aluminium. Dessa två bildar ett ämne som kallas termit. För en lättillgänglig förklaring se t.ex. Mythbusters säsong 5 avsnitt 1 som på ett föredömligt sätt experimenterar sig fram till hur olyckan kunde hända.

4. I SVD förklarade fil. dr. i nationalekonomi, Stig Telge, att de 40kg koldioxid/MWh som kärnkraften påstås släppea ut bara handlade om anskaffningen av Uran 235 som finns i malm. 1 kg per 1.5 miljoner ton malm. Där var inte själva uppförandet av kärnkraftverket med, inte heller omhändertagande av restprodukterna. ”Den korrekta siffran hamnar 2-3 gånger högre per MWh”, förklarar dr Telge.

5. Havsbaserad vindkraft, ja rentav all vindkraft måtte förbjudas anser E.O. och hänvisar till att pålästa vet detta. Det är inte utan att jag undrar var dessa pålästa fått sin desinformation. Vari består det miljöskadliga? Kan det kanske handla om utsikten?

6. I denna punkt förefaller det nästan som om E.O har en klok åsikt. Visst borde världens samlade forskare få komma mer till tals när det kommer till beslutsfattande om åtgärder för att rädda vår planet. Problemet är bara att det då kommer gå ännu snabbare med den för E.O så förhatliga omställningen.

Här kan du läsa insändaren: (insändare öppnar i webläsare)

Lämna ett svar