Går Sverige under i brottslighet?

Går Sverige under i brottslighet?

Det kan tyckas skrämmande att det sker så många brott. Eller gör det verkligen det? ”Det har aldrig varit så illa som nu” braskar än den ena, än den andra websidan, tidningen eller nyhetsprogrammen på tv.
Jag bestämde mig för att undersöka saken och det är riktigt spännande.  Jag har hämtat hem rena fakta från BRÅ – alltså helt utan analyser, diskussion och tillrättalägganden som påstås ske där. Råa fakta av samtliga brott som anmälts.

Jag har valt att se ganska långt tillbaka, ända till 2009 eftersom många påstår att det var mycket bättre förr. Det senaste hela årets statistik är 2018 och det blir därmed den andra ändpunkten i det material jag studerat.
Under de 9 år som gått har antalet brott enligt brottsbalkens mening ökat med nästan 100.000 (99.369 för att vara exakt). Det innefattar allt från mord till lättare skattebrott.

Om vi börjar med kapitel 3 i brottsbalken, brott mot liv och hälsa så är det ganska långt från den bild som målas upp av ett land i upplösning. Lite spännande också att det 2011 var en topp bland dessa brott.

2009

2011

2014

2018

91 209

94 927

89 476

90 303

-Men det är ju många fler mord nu!, utropar vän av ordning. Det måste ha ökat med flera tusen procent alltså!

Vi tar alltså att tittar på antalet mord i hela riket, eller om man vill vara riktigt exakt:
”Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång”

2009 …230 st
2018 …449 st
Alltså en markant ökning med 95,2%
Men inte så att man upplever att världen går under i brottslighet.

Men sexbrotten har i alla fall ökat så ingen kvinna längre vågar gå ut!

Lämna ett svar