Sanningen om elpriserna

Sanningen om elpriserna

Jan Åke Blomqvist sammanfattar krafthaveriet i en debattartikel i Sydöstran 22-12-28. Jag hittar inget att invända mot. Artikeln är författad av Jan Åke Blomkvist och publicerad här av mig för ökad spridning

Sanningen om elpriserna

Texten på valsedeln för den vinnande Linje 2 i kärnkraftsomröstningen 1980 löd ”Samhället ska ha huvudansvar för produktion och distribution av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av staten och kommuner.” Men därefter bröt den marknadsliberala vågen in med full kraft att elmarknaden fungerar bäst om bolagen tar hand om den och politikerna håller sig borta från den. Då blir elpriserna billiga. Nu står vi där och allt skylls på Putin som ströp gasen till EU när EU införde sanktioner. Det är sant i närtid. Men grundorsaken hänger ihop med Sveriges medlemsinträde i EU 1995 samt att svenska regeringar oavsett färg lade sig platt för EU-makten. Vid inträdet var nämligen EU:s elmarknad redan avreglerad och kallas i nationalekonomin marknadsliberalism.

Före elmarknadens avreglering hade Sverige ett billigt elsystem med Norrlands vattenkraft och tolv kärnkraftsreaktorer (idag sex) i södra Sverige. Kraftverken ägdes av statens Vattenfallsverk och kommuner.

1992 omvandlade Bildt-regeringen statens Vattenfallsverk till det vinstmaximerande aktiebolaget Vattenfall. 1994 kom samma regerings proposition ”Handel med el i konkurrens” och 1996 avreglerades elmarknaden av regeringen Persson.

Sveriges elproducerande bolag kopplades nu ihop med EU via kablar på Östersjöns botten. 2022 har bolagen exporterat 20 procent av sin produktion till EU och särskilt Tyskland som är i desperat behov av el och betalar bra efter att ha gjort sig beroende av rysk gas. Därför har södra Sverige ”tysklandspriser” på el. Men varför ska svenska elkonsumenter betala för Tysklands misslyckade elpolitik? Någon elbrist finns inte heller men vi inbillas att tro det för att motivera de groteska priserna.

Enligt EU:s elmarknadsförordning måste statsägda Svenska Kraftnät skicka minst 70 procent av sin överföringskapacitet till NordPool, en elbörs för nordiska länder och Baltikum. De 140 elleverantörer, som vi konsumenter kan välja mellan köper och säljer el via NordPool, ett bolag som i huvudsak ägs av en aktiebörs med säte i Paris.

Elmarknaden i Sverige domineras av de tre statsägda, vinstmaximerande Vattenfall, finska Fortum (är huvudägare i tyska Uniper) och norska Statkraft. Att kalla det konkurrens är patetiskt. Varför kräver inte regeringen av Vattenfall att ta ansvar för Sveriges elförsörjning och leverera el till rimligt pris? När SVT i våras ställde frågan till Andreas Regnell, strategisk utvecklingschef på Vattenfall om inte bolaget har ett ansvar för svensk elförsörjning blev svaret ”Nej, Vattenfall är ett kommersiellt företag och är inte lämpligt att ta ansvar för svensk energi.

Enligt årsredovisningen 2021 omsatte Vattenfall 180 miljarder. Vinsten blev 48 miljarder. VD Anna Borg tjänade 16 miljoner och varje år avsätts 4,8 miljoner till hennes framtida pension. Ersättningen till ledningsgruppens 13 personer var 103 miljoner.

Vattenfall har 2017-2021 vindkraftsinvesterat 40 miljarder i Tyskland, Holland och Danmark samt ynka 4,5 miljarder i svensk vindkraft. Samma period har diktaturen Kina via sitt statsägda bolag China General Nuclear Power Corporation investerat 90 miljarder i svensk vindkraft. Hur klokt är det att bli beroende av en annan diktaturstat?

De groteska elpriserna är ett marknadsliberalt fiasko. Regeringen måste skyndsamt tillsammans med övriga riksdagspartier ta tillbaka kontrollen över elmarknaden innan allt går överstyr.

/Jan Åke Blomqvist

Jan Åke Blomqvist är rektor, lärare samt studie- och yrkesvägledare på Malungs folkhögskola och därtill ytterligt välutbildad. Eller vad sägs om 150 poäng på läkarlinjen vid Uppsala universitet, 210 poäng förvaltarsocionomi vid Lunds  universitet. 120p Svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.

Lämna ett svar