Att skjuta eller inte skjuta – det är frågan

Att skjuta eller inte skjuta – det är frågan

Svar till författaren Kerstin von Seths inlägg i VT 220109

Kerstin von Seth bygger vargmyter av hopplockade fakta. Året 2022 fanns enligt ABC News 94 vargar i Yellowstones nationalpark. Vargar som flyttar ut från parken skjuts. Det påstås (felaktigt) att Yellowstones nationalpark är ett exempel på hur mycket bättre det blir när rovdjur får sköta viltvården. Här reder vi ut begreppen.

Utrotning av varg och coyote ledde till kaos

Yellowstone blev nationalpark 1872 men redan 1886 övertog US Army ansvaret för parkens skötsel och de förbjöd genast all jakt – även för ursprungsbefolkningen (eller troligen främst för dem). 1916 bildades Yellowstones parkförvaltning som fick fria händer att ansvara för parkens bästa, något som de tydligen tog på allvar för på efter 40 år hade de utrotat både varg och coyote helt i Yellowstone.
Självklart blev det kaos. Inga jägare och få predatorer fick hjortstammen att växa utom all kontroll, med förödande effekt på floran. Främst träden betades allt för hårt. Med allt för många betande hjortar blev det svält eftersom det nu var trädens återväxt som styrde antalet hjortar.

Bedrövligt tillstånd i nationalparken

1929 rapporterade ett forskarteam om de bedrövliga förhållanden som rådde i parken. Under efterföljande år fram till mitten av 50-talet började en del hjortar fångas in och flyttas. Andra dödades. Dessa åtgärder stoppade försämringarna i parken. Idéer om att implantera varg hade framförts som möjlig lösning även om parkförvaltningen var ytterst tveksam. De hade ju haft ett rejält besvär med att utrota dem.

Jaktförbud ledde till elände

1995 och 1996 inplanterades till slut varg i Yellowstone. Det har lett till att hjortstammarna är idag lägre och att växtligheten därför har förbättrats. Att det ursprungligen var jaktförbudet som ställde till eländet är det ingen som nämner.

I Sverige har de idag ca 540 vargarna inte nämnvärt bidragit till vare sig flora eller fauna, det finns några arter som drar fördel av vargen, men vargdödade kadaver är inte deras huvudsakliga födokälla. Det här är i sig är ganska självklart då vargen varit utrotad i flera sekler i Västeuropa utan att några andra arter försvunnit eller minskat. Därmed kan konstateras att det som syns i Yellowstone inte rör sig om hur positivt ett område reagerar på varg, utan att det är svåröverskådligt och obetänksamt att förändra jakttryck.

Den stora frågan

Därmed är vi framme vid den stora frågan: Hur många vargar ska vi ha i Sverige. Idag har vi ca 540 vargar. En normal tik föder ca 5 valpar per kull. Under vintern 2021/22 dokumenterades 83 familjegrupper och revirmarkerande par (vargrevir) i hela Skandinavien. Finns det bara mat till alla så kan det gå mycket snabbt att fördubbla vargstammen. Det enda som kan bromsa utvecklingen är att skjuta varg – även om de man ser på tv är jättesöta. Det avspeglas i att det enligt SLU´s undersökning är så många som 69% av befolkningen som anser att vi ska ha varg i skogen. (Jag antar här att frågan SLU ställde inte var: Vill du möta en flock hungriga vargar i skogen under joggingturen.). Den forskningsrapporten har jag dessvärre trots ihärdigt googlande inte kunnat hitta.

Eftersom det är så svårt att räkna antalet vargar är det också svårt att veta hur många som kan skjutas av utan att vargstammen riskerar att påverkas. Licensjakten på varg 2023 inleddes 2 januari. Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborg, Värmland, Västmanlands och Örebro län har beslutat om licensjakt på totalt 75 vargar. Om det jakttrycket på vargen upprätthålls kommer snart populationen att sakta krympa till en mer sansad nivå. Någonstans mellan 170 och 270 vargar med viss avskjutning varje år bör kanske vara riktmärket.

Kuriosa

Som lite kuriosa. Det är sant att ingen människa dödats av frilevande varg i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Men ser vi ut i världen så har varg stått för ett 20-tal döda människor efter totalt 489 attacker. Det är norska forskare som gått igenom de senaste 20 årens rapporter där det uppgetts att varg angripit människor.

Ännu mer kuriosa. Vargens bett är betydligt mer kraftfullt än tamhundens. Varg har ungefär 1100 kg/cm2 där tamhundar i snitt har 220 kg/cm2…

Lämna ett svar